ชมกิจกรรมต่าง ๆ – บรรยากาศภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว


พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 4


วานนี้(11 ก.พ.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงถึงความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริรวมทั้ง ให้ประชาชนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ และพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ โดยจัดงานในรูปแบบย้อนยุค

อาทิ นิทรรศการไปรสนีย์กรุงสยาม ที่ให้บริการรับฝาก-ส่งจดหมาย พร้อมประทับตราประจำวันในรูปแบบจุลศักราช ซึ่งเป็นการนับปีศักราชในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรวมทั้ง ประทับตราครั่งผนึกหลังจดหมายตามแบบที่ทำการไปรษณีย์ยุคแรก ส่วนร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ รวมทั้ง ร้านอาหารไทยโบราณ และผลิตภัณฑ์โบราณ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามเสือป่า

จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย" อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ร้านจิตอาสา 904 ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบริการเช่าชุดไทยตลอดทั้งวัน

โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมด จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกภูมิภาคต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมการจำหน่ายบัตรสอยกัลปพฤกษ์ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ราคาใบละ 25 บาท และสลากการกุศลราคา 129 บาทสำหรับวานนี้ มีการแสดงโดยเด็กและเยาวชนจากชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ณ เวทีเล็ก ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 น.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู จนถึงวันที่ 11 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยขอเชิญชวนร่วมแต่งกายย้อนยุค หรือ ชุดสุภาพ เพราะเป็นเขตพระราชฐานที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , มติชน https://www.matichon.co.th/news/837700

https://www.matichon.co.th/news/833978

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved