จากเมล็ดพันธุ์ผัก…สู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร (1)“...ชัยพัฒนาของเรานี้ มีจุดมุ่งหมายในเรื่องการทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การอาชีพ และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ส่วนที่สำคัญของเราคือการเกษตร ปัจจัยสำคัญของการเกษตร นอกจากจะเป็นเรื่องน้ำ และดินแล้ว การมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่ทำเองจัดเองทำให้เราได้ศึกษาวิธีการว่าพันธุ์ต่างๆนอกจากจะทำให้มีปริมาณมากขึ้นแล้ว คุณภาพที่จะเหมาะสมในแต่ละแห่ง จะทำอย่างไร เพราะถ้าเราทำเองจะทราบว่าตรงไหนต้องทำอย่างไร เป็นความรู้ของพวกเราทุกคนด้วย...”ความตอนหนึ่งแห่งพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมื่อปี 2552 ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 หลังจากพระราชทานพระราชดำรัสในปี 2551 ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อันเป็นโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรองไว้ สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติและราษฎรทั่วไป

 

เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว สืบเนื่องมาจากวิกฤติดินโคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริที่จะทรงตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้น เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติมูลนิธิชัยพัฒนาจึงจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักสนองพระราชดำรินี้ ขึ้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช 2552 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อว่า ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

กิจกรรมหลักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพเพื่อเก็บรักษาสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย เช่น คะน้า กวางตุ้ง ฟัก แฟง แคบ้านดอกขาว ถั่วพู มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือขาวกรอบ บวบ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือยาว ถั่วฝักยาว พริก น้ำเต้า

 

แล้วมีการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี และมีศักยภาพในการปรับตัวที่เหมาะสม

 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช สามารถขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้ว 6 สายพันธุ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ ดังนี้ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 เป็นถั่วฝักยาวที่มีสีม่วงเข้ม ฝักยาว ให้ผลผลิตสูง

ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 เป็นถั่วแขกที่มีฝักสีม่วง มีการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ผลผลิตสูงถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 เป็นถั่วแขกที่มีลักษณะฝักกลมสีเหลือง การเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อยให้ผลผลิตสูง

ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 เป็นถั่วฝักยาวลายเสือ สีเขียวสลับม่วง ฝักยาว ให้ผลผลิตสูง เนื้อแน่นมะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ เป็นมะเขือเปราะที่ออกผลเป็นช่อ ผลกลมสีเขียวลายขาว ขนาดเล็กพอคำ ผลผลิตสูงพริกขี้หนูปู่เมธ เป็นพริกขี้หนูที่มีทรงพุ่มเตี้ย ออกผลดกติดกันเป็นช่อ รสเผ็ด เหมาะสำหรับปลูกใส่กระถางเป็นผักสวนครัว

 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิชัยพัฒนาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรับปรุงพัฒนาอีก 1 สายพันธุ์ และได้ผ่านการทดสอบตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อพืชพันธุ์ใหม่นี้ว่า “พริกขี้หนูพัฒนฉันท์”

 

พริกขี้หนูพัฒนฉันท์ เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ ทรงพุ่มสูงปานกลาง ออกผลดกเป็นช่อ รสเผ็ด (อ่านต่อ)

 

เรื่อง หม่อมราชวงศ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

ภาพ เจ้าหน้าที่โครงการฯ และทีมช่างภาพสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ขอขอบคุณ

สยามรัฐออนไลน์  https://goo.gl/fMmN6i

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved