งานของในหลวง..โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

images (2)
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครบ 64 ปีแล้ว

      แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  ติดตามได้ในสารคดี ชุดงานของในหลวง ตอน "โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

      ที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งได้นำพระราชกรณียกิจเพียงส่วนหนึ่ง มาประมวลเสนอในสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "งานของในหลวง"

      โดยจะนำเสนอต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557

...................................................


ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved