งานของในหลวง..ทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

012
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครบ 64 ปีแล้ว

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์ทุกศาสนาในชาติ โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาตินั้นทรงส่งเสริมให้พระภิกษุ และสามเณร มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน เพื่อช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า ติดตามชมได้ในสารคดีชุด "งานของในหลวง" ตอน "ทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย"

       ที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งได้นำพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่ง มาประมวลเสนอในสารคดีชุด "งานของในหลวง"

       โดยจะนำเสนอต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557

...................................................


ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved