คู่รักต้นแบบหัวใจหิน!เลิกเหล้า-พนัน หันทำเกษตรตามรอยพ่อหลวง สร้างรายได้งามๆ4หมื่น/เดือน (ชมคลิป)          นายทองสุข  ผลเจริญ อายุ 62 ปี ชาวบ้านหนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อดีตเคยติดเหล้า ติดการพนันอย่างหนักจนส่งผลต่อสุขภาพและมีหนี้สินล้นพ้นตัว และนางเอือก  ผลเจริญ อายุ 61 ปี สองสามีภรรยา  คู่รักต้นแบบหัวใจหิน เลิกเหล้า เลิกเล่นพนัน อย่างเด็ดขาดมานานกว่า 4 ปี  คืนความสุขให้ความรักในครอบครัวกลับคืน ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง และปลอดหนี้สิน ตั้งใจเดินตามรอยพ่อ ร.9  หันมาทำเกษตรผสมผสาน ปลูกถั่ว ปลูกแตง เลี้ยงสัตว์ หลังจากหน้าทำนา ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ปลูกเอง กินเอง ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพดี สร้างรายได้สู่ครอบครัวเดือนละ 30,000 - 40,000 บาท          นายทองสุข  ผลเจริญ  กล่าวว่า ตั้งแต่เลิกเหล้ามา ก็มาปลูกผัก ปลูกแตงหลังฤดูทำนาทุกปี ในพื้นที่ 1 ไร่กว่าๆ โดยใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียว ไม่ได้ใช้สารเคมี  สร้างรายได้วันละ 1,900 - 2,000 บาท เป็นเกษตรกรต้นแบบให้คนมาเรียนรู้  ในเรื่องของฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

          นางเอือก  ผลเจริญ ภรรยา กล่าวว่า ตั้งแต่ผู้เป็นสามีเลิกเหล้า เลิกพนันก็หันมาเกษตรผสมผสาน ตามหัวไร่ปลายนา “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เหลือก็แจกญาติพี่น้องและขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว โดยใช้ปุ๋ยคอก จากวัวที่ตนเองเลี้ยง 3 ตัว แถมมีรายได้สู่ครัวเรือนไม่ต้องรอเงินลูกส่งให้ใช้  สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้อีกด้วย


ขอบคุณ แนวหน้า

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved