คุณใหม่ สิริกิติยา เยี่ยมชมมัสยิดอุสาสนอิสลาม สงขลาคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

.
ภาพจาก : FB_สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สงขลา

และขอขอบคุณ เพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We Love Chakri Dynasty"

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved