“คิดว่าเป็นแค่ช่างภาพ” ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เล่าความประทับใจ พบในหลวง ร.๙ เมื่อครั้งเป็นพระอนุชาฯ


“คิดว่าเป็นแค่ช่างภาพ” ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เล่าความประทับใจ พบในหลวง ร.๙ เมื่อครั้งเป็นพระอนุชา ตามเสด็จถ่ายภาพในหลวง ร.๘ โดยไม่เคยถือพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาธิราช ได้ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในทุกที่และทรงเป็นช่างภาพให้แก่พระเชษฐาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระอนุชาฯ ได้ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๙ แล้ว

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มักจะตามเสด็จคอยถ่ายภาพร่วมไปกับช่างภาพหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ นั้น ได้บรรยายความบางตอนย้อนถึงสมเด็จพระอนุชาฯ(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) เอาไว้ว่า

“...ประมาณ ๒๕ ปีมาแล้ว (คือประมาณ พ.ศ.๒๔๘๘-๒๔๘๙ เพราะเรื่องนี้เขียนใน พ.ศ.๒๕๑๔) ในสมัยรัชกาลที่ ๘

ช่างภาพหนังสือพิมพ์ที่ถ่ายภาพพระราชพิธีและงานเสด็จพระราชดำเนินต่างๆ รู้สึกว่ามี ‘ช่างภาพอีกคนหนึ่ง’ เข้ามาอยู่ในกลุ่มของตน


‘ช่างภาพคนนั้น’ พูดจาแต่น้อย แต่ถ่ายภาพเอาจริงเอาจัง คนหนังสือพิมพ์เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใส ครั้นเข้าไปพูดจาด้วย

‘ช่างภาพนั้น’ ก็ปราศรัยแต่โดยดีให้ความสนิทสนมด้วยทุกครั้งไป คนหนังสือพิมพ์นั้น ก็เป็นคนใจคอกว้างขวาง เมื่อเห็นใครที่กระทำกิจการอย่างเดียวกันกับตนอย่างเอาจริงเอาจังไม่ถือเนื้อถือตัว

ก็กำหนดหมายว่า คนคนนั้นเป็นพวกเดียวกัน เกิดความเคารพนับถือและความสนิทสนมทางใจ ผูกพันกับผู้นั้นมาจนถึงบัดนี้


ถึงแม้ว่าผู้ที่คนหนังสือพิมพ์ยอมรับเข้าพวกแล้วนั้น จะได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๙ แห่งบรมราชวงศ์จักรี

ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนั้นก็ยังคงมีอยู่ตลอดมาจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้ และอยู่ในใจของคนหนังสือพิมพ์ทั่วๆ ไป”

ในช่วงเวลานั้น ภาพที่ประชาชนประทับใจจนเกิดความคุ้นชิน ก็คือ การที่พระมหากษัตริย์หนุ่มกับสมเด็จพระอนุชาฯ เสด็จฯ เคียงคู่กันไปในทุกหนทุกแห่งอย่างไม่ถือพระองค์

และจะสนพระราชหฤทัยไต่ถามทุกข์สุขของประชาชนอยู่เสมอ เป็นที่ปลาบปลื้มยิ่งนัก


...................


บางส่วนจากบทที่ ๒๐ ในหนังสือ เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ โดย วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

ที่มา : เรียบเรียงโดย จินต์จุฑา เจนสระคู จาก สำนักข่าวทีนิวส์  http://www.tnews.co.th/contents/bg/312430

และสำนักข่าวเจ้าพระยา ... ภาพบางส่วนจาก เพจ เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved