ตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ตัวอย่าง ข้อความสำหรับทำภาพและคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

* * * * *

1.แบบสั้น/ใส่ในภาพ พร้อมถวายพระพรชัยมงคล

(พระฉายาลักษณ์)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

----------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........
หรือ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท.........

*มีเส้นคั่นก่อนคำลงท้าย

####################

2.แบบสั้น/ใส่ในภาพ พร้อมถวายพระพรชัยมงคล

(พระฉายาลักษณ์)

“ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี”

----------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........
หรือ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท.........

*มีเส้นคั่นก่อนคำลงท้าย

####################

3.ข้อความใส่ในภาพ พร้อมถวายพระพรชัยมงคล

(พระฉายาลักษณ์)

เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

----------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........
หรือ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท.........

แบ่งกลุ่มอักษร เป็น 3 ก้อน
1.เกริ่น
2.ถวายพระพรชัยมงคล
เส้นคั่น
3.คำลงท้าย
คำแทนตน / นามบุคคล หรือคณะบุคคล

####################

4.แบบยาว/ในแคปชั่น)

เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระราชหฤทัยผ่องแผ้ว
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใด
ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
สถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

----------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........
หรือ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท.........

แบ่งกลุ่มอักษร เป็น 3 ก้อน
1.เกริ่น
2.ถวายพระพรชัยมงคล
เส้นคั่น
3.คำลงท้าย
คำแทนตน / นามบุคคล หรือคณะบุคคล
##############ข้อควรระวัง
-ในภาพ หากมีพระฉายาลักษณ์ ไม่ต้องใส่ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์
-เมือใช้คำว่า “ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี” ไม้ต้องใช้คำว่า ทรงพระเจริญ เพราะความหมายเดียวกัน
-การแสดงตน ต้องเป็นนามบุคคล (ห้ามใช้ชื่อเล่น นามแฝง) หรือคณะบุคคล ห้ามใส่แต่ชื่อบริษัทหรือองค์กร เพราะองค์กรเป็นนามธรรม ไม่มีชีวิต ไม่สามารถถวายพระพรชัยมงคลได้
-อย่าใช้ผิดเป็น พระชนมายุ เพราะเท่ากับลดพระอิสริยยศโดยมิบังควร
-ห้ามมีอักษรใดๆ ทับไปบนพระองค์ ต้องทำกรอบแยกขัดเจน
-หากทำอักษรไว้ด้านข้าง ห้ามอยู่เสมอพระเศียร

(นพดล ทองคำ : เรียบเรียง) FB_noppadol thongkham

* * * * * * * * * *

#ถวายพระพรชัยมงคล #สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_ในรัชกาลที่๙

.................

ในการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เพลงที่ใช้ คือ "สรรเสริญพระบารมี"

สำหรับบรรยากาศในงานสามารถใช้ได้ 2 เพลง คือ

1.เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมเพลง เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม


ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง  Pornthep Praditchaikul2.สดุดีมหาราชินียูทูปจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา

* * * * *
ประกาศแล้ว! แนวทางเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ส.ค. ๖๐

ที่มา ; ทิวสน ชลนรา

http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson/2017/08/07/entry-1

 

ขอขอบคุณ (นพดล ทองคำ : เรียบเรียง) FB_noppadol thongkham

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved