ความเข้มแข็งมั่นคงในพระราชหฤทัย


ความเข้มแข็งมั่นคงในพระราชหฤทัย


(เล่าโดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ผู้ซึ่งเคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเป็น "หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ" ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๙)

“...อยากจะเรียนไว้ด้วยว่า ที่พูดกันมาก..ว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงท้อแท้ที่เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนั้น..อย่างนี้...

แต่ผมขอยืนยันไว้เลย ว่า...เพราะพระองค์ปฏิบัติธรรม จึงไม่มีพระอาการท้อแท้

...ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ใครพูดใส่ร้ายท่านก็ไม่กริ้ว ไม่เสียพระทัย....

..เพราะธรรมะของพระองค์ อยู่ในระดับที่สามารถเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเป็นปกติ

พระองค์ยังทรงทำสมาธิ อาณาปานสติ (คือ สติที่ระลึกรู้เป็นไปในลมหายใจ พร้อมความเข้าใจถูกหรือปัญญา) กำกับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอจนเชี่ยวชาญ

และเป็นพระอาจารย์ให้กับผู้ใกล้ชิดในวังทุกคน....”


ธ สถิตเหนือเกล้าชาวไทย


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระภัทรมหาราช อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์


ที่มา : เพจ ราชบัลลังก์จักรีวงค์ โพสต์เมื่อ 2 กันยายน 2560

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved