“ความพอเพียง” คือหัวใจของทุกธุรกิจ ไม่จำกัดเพียงเกษตรกรรมเท่านั้น


คุณปิยะชาติ อิศรภักดี หรือคุณอาร์ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ หนึ่งในเทรนเนอร์จาก โครงการ “พอแล้วดี The Creator” ได้นำเสนอ “ความพอเพียง” ที่สะท้อนจากโครงการฯ ว่า

“แนวคิดของความพอเพียง” สามารถนำไปใช้ได้กับทุกคน

แม้ว่าจะอยู่ต่างถิ่นฐานทั้งในเมืองหรือนอกเมือง

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเกษตรกรหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเท่านั้น

แต่ในธุรกิจสาขาแฟชั่น การออกแบบ ร้านอาหาร ก็ยังสามารถน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ได้และความมั่งคั่งทางการเงิน ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกนำมาใช้ประเมิน "ค่าความสุข"

แต่การที่ได้เป็น "ส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพัฒนาชุมชน" ที่ตัวเองอยู่ กลับเป็นสิ่งที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้ทั้งพวกเขาและครอบครัว

....................ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/KFPhNw

และสามารถติดตาม "ความพอดี" แบบฉบับคนรุ่นใหม่ ได้ที่ https://goo.gl/Q7RLeS

#ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน #SufficiencyforSustainability #โครงการโดยมั่นพัฒนา #พอแล้วดี #TheCreator

ติดตามงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ www.tsdf.or.th

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved