คลิปพระราชอารมณ์ขัน..งูหลาม งูเหลือม


คุณใหม่ สิริกิติยา พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ ถ่ายรูปกับงูเหลือมที่จับได้ในวังสระปทุม

พระราชอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล่าถึงเบื้องหลังภาพถ่ายสัตว์ฝีพระหัตถ์ที่พบในวังสระปทุม

"จะเป็นงูเหลือมหรืองูหลามก็ไม่แน่ใจ เพราะมีคนสอนแล้วว่า งูเหลือมงูหลามต่างกันยังไง แต่ถ้าเปิดพจนานุกรมเค้าบอก งูเหลือมเป็นงูที่คล้ายงูหลาม เปิดงูหลามก็บอกงูหลามเป็นงูที่คล้ายงูเหลือม ก็เลยความรู้เท่าเดิม"    (ชมคลิปข่าวด้านล่าง นาทีที่ 0.38)ขอบคุณภาพ.Web_Matichon Online , Web_ประชาชาติ

และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TVวานนี้ (11 ธ.ค.60) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560" ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "กาวยประภา" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

โอกาสนี้ ทรงบรรยายในหัวข้อ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์" โดยมีพระราชดำรัสถึงชื่อ "กาวยประภา" หมายถึง ภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นสีที่ประกอบกันเป็นภาพที่มีความหมายและความงามที่เรียงร้อยเป็นระเบียบเห็นได้ด้วยสายตา พร้อมกับทรงบรรยายเรื่องราวภาพถ่ายบางภาพที่นำมาจัดแสดง อาทิ ภาพฤาษีดัดตน

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายขณะทรงงานทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างปี 2559-2560 รวม 168 ภาพ โดยมีทั้งภาพบุคคลภาพทิวทัศน์ ภาพแสงเงา และภาพวิถีชีวิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละพื้นที่พร้อมคำบรรยายประกอบภาพเพื่อช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชม ซึ่งนิทรรศการจะจัดไปถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 ในการนี้ ทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "กาวยประภา" แก่ผู้ร่วมงานด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาเล่มละ 900 บาท รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 16.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559 และประจำปี 2560 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในโอกาส 100 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2543 เพื่อพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพการพยาบาล สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้ นางสาวอู๋ ซินเจียน (Miss Xinjuan Wu) พยาบาลจากประเทศจีน เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุยซุค คิม (Professor Emeritus Dr. Euisook Kim) เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2560 

นางสาวอู๋ ซินเจียน อายุ 58 ปี พยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาล และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลงานสำคัญ คือ ช่วงที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส ได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 2 เดือนไม่เว้นวันหยุด เพื่อปรับระบบการพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้เข้มแข็งขึ้น มีการอบรมพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคซาร์ส ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคซาร์สที่มีอาการหนักกว่า 300 คน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบการติดเชื้อในกลุ่มพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยดังกล่าวโดยจากการปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ เหรียญรางวัลฟลอเรนซ์ ไนติงเกลจากสภากาชาดสากล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ปักกิ่งยูเนียน, รองคณะบดี โรงเรียนพยาบาลวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ปักกิ่งยูเนียน และรองนายกสมาคมพยาบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุยซุค คิม อายุ 71 ปี จากสาธารณรัฐเกาหลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐเกาหลีและได้วางรากฐานที่เข้มแข็งในศาสตร์ทางการพยาบาลและการวิจัย รวมทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านการกำหนดนโยบายสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติที่ทุ่มเทเพื่อให้เป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพขององค์การอนามัยโลกด้านมารดาและเด็กได้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ได้ริเริ่มการพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลที่บ้าน โดยใช้พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทั้งยังได้ริเริ่มให้มีกฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาลจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยยองเช, รองประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลี, รองนายกสมาคมสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลี และกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของสมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประชากรโลก

โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวอู๋ซินเจียน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุยซุค คิม ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved