ข้อความจากอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ถึงประเทศอเมริกา

 

14670739_1281081861910351_8326701786654511339_n


ถึงประเทศอเมริกา

Dear America,

...

(Please see Eng. below)

 

จากข่าวที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ ออกมาบอกว่า "การเข้มงวดในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน....".

เขาคงไม่ได้คิดว่า สิทธิเสรีภาพที่แสดงออกโดยขาดการไตร่ตรองและขาดจิตสำนึกเคารพสิ่งที่พึงเคารพ ได้นำพาประเทศของเขาและโลกไปสู่ทิศทางใด สหรัฐไม่เคยมีกษัตริย์ที่ทรงบนหลังช้าง หลังม้า เผชิญหน้ากันตัวต่อตัวกับอริราชศัตรู สู้รบพลีชีพเพื่อรักษาอิสรภาพให้แก่ชาติและพสกนิกร เขาไม่เคยเข้าถึงที่มาของประวัติศาสตร์ที่โชกไปด้วยการสละเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของวีรกษัตริย์และวีรบุรุษไทย ที่ยังความสงบและความรุ่งเรืองให้แก่ชนในชาติ แล้วไย จึงจะใช้หลักวิธีว่าด้วยเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขต มาวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของไทย อย่างไร้มารยาท

ขอใช้พื้นที่สาธารณะนี้ ฝากถึงอเมริกาอีกครั้งว่า

...

Dear America,

ไทย เป็นอิสระและรุ่งเรืองมาได้ด้วยรากฐานจากพระมหากษัตริย์

เสรีภาพในการแสดงออก ต้องอยู่ภายใต้กรอบของจิตสำนึกในการเคารพจารีตประเพณีและประวัติศาสตร์ อย่าจินตนาการว่าเราไม่มีเสรีภาพ

ชาติไทยไม่ได้มาจากคนใส่สูท แต่มาจากผู้ขี่หลังช้างหลังม้า

จนเกิดเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่าอ้างแต่คำว่าเสรีภาพ

แล้วหาช่องยุยงให้คนแสดงออกอย่างขาดจิตสำนึก....

เราไม่ลืมรากเหง้าของเราเอง

.

โลกไม่ได้มีมุมเดียว ประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนมาจากชนชาติเดียว

Respect is common sense ความเคารพคือจิตสำนึกที่ดีงาม

โปรดเข้าใจตามนี้

สำหรับคนไทยที่ยังไม่รู้ว่า ทำไมมหาชนจึงถวายเคารพรักและภักดี

ต่อในหลวงได้ถึงเพียงนี้ ก็ควรเปิดปัญญาศึกษาประวัติศาสตร์ว่า

ชาติเราเป็นปึกแผ่นได้เพราะอะไร

อย่าเพ้อแต่คำว่าเสรีภาพ เพื่อหาทางร่ำร้องแสดงออกอย่างขาดจิตสำนึก

ความเป็นชาติไม่ได้มีแค่ธงชาติและบทบัญญัติที่เขียนกันขึ้นมาเอง

อย่าลืมว่า ...ประเทศชาติมีวันนี้ได้ เพราะใคร

..

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

21 ตุลาคม 2559

...

ยินดีให้แชร์เพื่อความดีงาม

....

....

...

 

From the news I read the other night. A U.S. high ranked officer said “The strict control against expressing opinion toward Thai monarchy is the deprivation of the right to freedom of expression…”

Though he had failed to consider which direction the right to freedom of expression without careful consideration and respect to those who deserve respect, has brought his country and the world to. The United States of America never had a King who fights with his own life for the freedom of his nation and his people. He also never understands the origin of the history that is filled with the sacrifice of Thai Kings and ancestors who have created peace and prosperity for the Thai people. Why then, shall he use the principal of the limitless freedom of expression to criticize our system of government with improper manner.

May I use this public space to make my statement to America once again;

...

Dear America,

 

Thai is free and has been glorious because of its foundation built by our monarch institution. Freedom of speech must be under mutual consent of respecting other tradition, culture and history. Please do not imagine that Thailand has no freedom.

The Thai nation was not built up by people in suits but by those on the back of elephants and horses who sacrificed their lives and created the royal institution.

Freedom shall not be claimed to manipulate people to behave with lack of proper consideration and righteousness.

We never forget our roots.

The world does not have only one angle. History is not written by one nation.

Respect is common sense.

.

For the Thais who have no idea why most people pay such utmost love and respect to King Bhumibol Adulyadej they should open their minds and learn through history that our nation has been resolute and unified ? Don't ramble about freedom just to show your views without proper consideration.

Having been a nation is not only about the national flag or regulated provision. Don't forget...because of whom?...that the nation has endured until today.

.

Acharavadee Wongsakon

Vipassana Meditation Master

President & Founder of Knowing Buddha Organization

.....................................

ขอขอบคุณ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ที่มา : สำนักข่าวเจ้าพระยา , ไทยอินโฟเนต

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved