กิจการขนาดใหญ่..ลงทุนสูง..ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้..“..นี่เพิ่งพูดวันนี้ พูดเวลานี้ ขณะนี้ว่า ประเทศไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างจะแย่ เพราะว่าจะทำให้ล่มจม

เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึงนี้ คือว่า อย่างคนที่ทำธุรกิจก็ย่อมต้องไปกู้เงิน เพราะว่าธุรกิจหรือกิจการอุตสาหกรรมสมัยใหม่

คนเดียวไม่สามารถที่จะรวบรวมทุนมาสร้างกิจกรรมที่ใหญ่

เช่น เรื่องเขื่อนป่าสักคนเดียวทำไม่ได้ หรือแม้หน่วยราชการหน่วยเดียวทำไม่ได้

....ถ้านับดูปีนี้น่าจะมีความเสียหาย หมื่นล้านไม่ต้องเสีย และที่ไม่ต้องเสียนี้ก็ทำให้เกิดมีผลผลิต

โดยเฉพาะอย่างเกษตรเขาก็มีผลผลิตได้

แม้จะปีนี้ซึ่งเขื่อนยังไม่ได้ทำงาน ในด้านชลประทาน ก็ทำให้ป้องกันไม่ให้มีน้ำท่วม

ทำให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ ก็เป็นเงินหลายพันล้านเหมือนกัน

ฉะนั้นในปีเดียว เขื่อนป่าสักนี้ได้คุ้มแล้ว คุ้มค่าที่ได้สร้าง 2 หมื่นล้านนั้น

ก็หมายความว่า กิจการเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน

แต่ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

ก็พอเพียง เพราะว่า ถ้าทำแล้ว คนอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการนี้มากมาย

แต่ว่าทำให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์และจะทำให้เจริญ

คนที่ไม่เข้าใจ ว่า กิจการใหญ่ ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสัก

เขานึกว่า เป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง

นี่เราวัด ได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้เป็นตัวอย่างในทางบวก........”อัญเชิญบางส่วนจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542

..

ที่มา : คัดบางส่วนจากหนังสือ “ ตามรอยพระราชดำริสู่ ‘ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ ”

และ ศูนย์การเรียนรู้ทางไกล เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved