ประโยชน์สุขของแผ่นดิน..กำไรของแผ่นดิน


      จากความประทับใจที่ได้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ถึงจะห่างไกลหรือทุรกันดารสักเพียงไหน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถจะโดยเสด็จเคียงข้างเสมอทำให้ทรงทราบถึง ปัญหา ความเป็นอยู่ ความทุกข์ยากของราษฎร และเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรเสริมไปกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      จึงทำให้(รถเมล์) คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ได้เดินทางไปที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง และเมื่อได้พูดคุย ได้ร่วมทำกิจกรรมในฟาร์มกับชาวบ้านที่ทำงานอยู่ที่นั่น ทำให้เธอเข้าใจดีว่า เพราะอะไรราษฎรจึงรักสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถกันมากมาย

      กิจกรรมต่างๆที่ฟาร์มตัวอย่าง ทั้งศูนย์ศิลปาชีพ และงานพัฒนาป่าไม้ ยังกระตุ้นเตือนให้เธอนึกถึงเรื่องราวและผู้คนอื่นๆ ที่เคยได้พบเจอจากประสบการณ์ตรงของเธอ หรือจากคำบอกเล่าของผู้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

      จากดินแดนเหนือสุดคือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ที่บ้านห้วยหญ้าไซ จ.เชียงราย และปลายสุดดินแดนด้ามขวานคือโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

      ซึ่งทั้งหมดนั้นทำให้เธอเข้าใจพระราชประสงค์และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ ดูแลทุกข์สุขของพสกนิกร โดยไม่ให้คิดถึงผลกำไร ขาดทุนในการดำเนินการ

      ดังความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่ว่า "อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน ความหมายคือ คนยากคนจนมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่เป็นโจรขโมย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตัดไม้ทำลายป่าชุมชนมีความสุข ตำบลนั้นอำเภอนั้นมีความสุขสงบ ประเทศชาติก็สงบนี่แหละ กำไรของแผ่นดิน"

………………………………………………..


โปรดติดตามตอนอื่นๆ ได้ในกรอบวิดีโอสถาบันของเว็ปไซต์นี้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved